احداث و تجهیز دانشکده مهندسی مکانیک

دانشکده مهندسی مکانیک در حال حاضر در ساختمانی با قدمت ۵۰ ساله مستقر است. ساختمان مذکور حتی جوابگوی نیاز کالبدی فعالیتهای حاضر دانشکده نیست و مانعی عمده در توسعه فعالیتهای آتی دانشکده به شمار میرود.

در راستای تامین نیاز کالبدی دانشکده مهندسی مکانیک، ساختمان جدید دانشکده در ضلع شمالی دانشگاه در حال احداث است. انتظار میرود با تامین منابع مالی مورد نیاز جهت تکمیل و تجهیز ساختمان مذکور، دانشگاه در مهر ۱۳۹۸ شاهد بهره برداری از این ساختمان باشد.

مشخصات کلی طرح:

  • زیر بنا: ۱۵۰۰۰ متر مربع
  • برآورد منابع مالی مورد نیاز: ۹۰ میلیارد ریال

اقدامات انجام شده:

  • تکمیل اسکلت و بخش عمده موتورخانه
  • در مرحله انجام نما و نازک کاری