اعضای هیئت مدیره

۱ آقای دکتر منوچهر نجمی رئیس هیئت مدیره ۵ آقای مهندس حکیم پور عضو هیئت مدیره
۲ آقای دکتر پیروز غفرانی نایب‌رئیس و مدیرعامل ۶ آقای مهندس فدایی عضو هیئت مدیره
۳ آقای مهندس محمود شیری عضو هیئت مدیره ۷ آقای مهندس عبدالهیان عضو هیئت مدیره
۴ آقای دکتر مختاری عضو هیئت مدیره

پیام رئیس هیئت مدیره و معاون اداری مالی دانشگاه

بنیاد شریف با ایده اولیه تشکیل نهادی غیرانتفاعی برای حمایت از آرمان های والای دانشگاه صنعتی شریف از طریق ایجاد درآمد پایدار و غیر وابسته به بودجه عمومی تشکیل شده است. امیدوارم همه دوستداران این مرز و بوم که پیشرفت کشور را در گروی اعتلای علمی آن می بینند با همت بلند خود به بنیاد شریف کمک نمایند تا بتواند با ثروت آفرینی از دانشگاه صنعتی شریف، این افتخار ملی پشتیبانی کند.

منوچهر نجمی

پیام مدیرعامل

والاترین افتخارما در بنیاد شریف ، خدمت به کسانی است که به دانشگاه صنعتی شریف اعتماد دارند و  به انحاء مختلف  ما را از حمایت های بی دریغ خویش بهره مند می سازند .

امیدواریم که شایستگی لازم را برای پاسخگویی به این محبت ها داشته باشیم و  فراخور این اعتماد عمل کنیم .

پیروز غفرانی

اعضای هیئت امنا

۱ آقای دکتر محمود فتوحی ۱۶ آقای علی انصاری
۲ آقای دکتر سعید سهراب پور ۱۷ آقای محمدحسین حسین زاده
۳ آقای مهندس غلامرضا شافعی ۱۸ آقای مهندس فیروز اردشیربان
۴ آقای مهندس محمد میرمحمدصادقی ۱۹ آقای مهندس جمشید بردبار
۵ حاج آقا علی عبداللهیان باروق ۲۰ آقای دکتر سعید یغمایی
۶ آقای مهندس اکبر ترکان ۲۱ آقای جمشید اثنی عشری
۷ آقای دکتر محمدرضا عارف ۲۲ آقای دکتر محمدعلی نصرتی نیا
۸ آقای دکتر منوچهر نجمی ۲۳ آقای دکتر مسعود نیلی
۹ آقای دکتر عباس مصلی نژاد ۲۴ آقای دکتر سورنا ستاری
۱۰ آقای دکتر مجید قاسمی ۲۵ آقای مهندس حمید کشاورز
۱۱ آقای دکتر علینقی مشایخی ۲۶ آقای نصرالله محمدحسین فلاح
۱۲ حاج آقا محمدتقی علاقبندیان ۲۷ آقای دکتر حمیدرضا بهشتی
۱۳ آقای مهندس محمود شیری ۲۸ آقای مجتبی کمیلی
۱۴ آقای دکتر رضا ویسه ۲۹ آقای مهندس منوچهر فدایی تهرانی
۱۵ آقای دکتر علی اکبر صالحی