ارکان بنیاد

اعضای هیئت امناء بنیاد

 • هیأت امناء بنیاد مرکب از حداقل ۱۵ و حداکثر ۲۵ نفر می‎باشد.
 • اعضاء هیأت امناء می‎توانند از بین مؤسسین و یا غیر آن انتخاب گردند.
  عضویت هر یک از اعضاء هیئت امناء غیرقابل انتقال است و جز با استعفاء، سلب صلاحیت از سوی هیأت امناء و یا فوت ملغی نمیگردد و از زمان عضویت برای مدت پنج سال تداوم دارد.
 • ریاست دانشگاه صنعتی شریف، عضو و رئیس هیأت امناء می‎باشد.
 • هیأت امناء دو نفر را برای سمت دبیری به ریاست دانشگاه معرفی مینماید تا ایشان یک نفر را از بین آنان بعنوان دبیر هیأت امناء انتخاب نماید.
 • هیئت امنا برای اولین دوره توسط هیئت موسس انتخاب میگردد.
 • در دوره های بعدی اعضای هیأت امناء از بین اعضای هیات امنای قبلی و یا از خارج با پیشنهاد ریاست دانشگاه صنعتی شریف و با تصویب هیأت امناء انتخاب می‎شوند.
 • در صورت عدم انتخاب هیئت امنای جدید، هیئت امنای قبلی کماکان به مسئولیت خود ادامه میدهند.
 • احکام اعضاء هیأت امناء توسط ریاست دانشگاه صنعتی شریف صادر می‎گردد.
 • همواره میتوان عضو جدیدی با رعایت همین مقررات ( تا سقف حداکثر) به هیئت امنا اضافه نمود بدیهی است دوره عضویت چنین اعضائی برای مدت ۵ سال از تاریخ صدور حکم خواهد بود.

هیئت مدیره

 آقای دکتر منوچهر نجمی (رئیس)

آقای دکتر پیروز غفرانی (نایب‌رئیس و مدیرعامل)

آقای مهندس محمود شیری (عضو)

پیام رئیس هیئت مدیره و معاون اداری مالی دانشگاه

بنیاد شریف با ایده اولیه تشکیل نهادی غیرانتفاعی برای حمایت از آرمان های والای دانشگاه صنعتی شریف از طریق ایجاد درآمد پایدار و غیر وابسته به بودجه عمومی تشکیل شده است. امیدوارم همه دوستداران این مرز و بوم که پیشرفت کشور را در گروی اعتلای علمی آن می بینند با همت بلند خود به بنیاد شریف کمک نمایند تا بتواند با ثروت آفرینی از دانشگاه صنعتی شریف، این افتخار ملی پشتیبانی کند.

منوچهر نجمی

پیام مدیرعامل

والاترین افتخارما در بنیاد شریف ، خدمت به کسانی است که به دانشگاه صنعتی شریف اعتماد دارند و  به انحاء مختلف  ما را از حمایت های بی دریغ خویش بهره مند می سازند .

امیدواریم که شایستگی لازم را برای پاسخگویی به این محبت ها داشته باشیم و  فراخور این اعتماد عمل کنیم .

پیروز غفرانی