اهداف و فعالیت‌های بنیاد

اهداف ذکرشده در اساسنامه جدید بنیاد که بر اساس اسناد بالادستی نظیر مصوبات هیئت‌امنای بنیاد ، نیازهای دانشگاه و نیز از مطالعات گسترده تطبیقی در نوع فعالیت و نقش مؤسسات مشابه رده اول جهان به‌دست‌آمده، محورهای فعالیت این موسسه را تبیین کرده است. درعین‌حال می‌توان با دسته‌بندی این فعالیت‌ها اذعان داشت که مجموع این فعالیت‌ها سه هدف عمده را دنبال می‌نمایند:

الف ) پاسخگویی به نیازهای دانشگاه در حوزه‌های مدیریت اموال و دارایی‌ها، مدیریت خدمات، مدیریت املاک و مستغلات، مدیریت حوزه‌های مختلف کسب‌وکار مانند آموزش‌های آزاد، مدیریت بهره‌برداری ، مدیریت سهام و دارایی‌های نقدی و غیره.

ب ) جلب کمک‌های مالی خیرین و نیکوکاران و همچنین بنگاه‌ها، وابستگان و علاقه‌مندان به دانشگاه شریف و فارغ‌التحصیلان داخل و خارج از کشور به سمت دانشگاه و تأمین نیازهای آن به‌نحوی‌که در افقی ده‌ساله بنیاد بتواند بخش مهمی از بودجه توسعه‌ای دانشگاه را از این محل تأمین نماید. این کمک‌ها در قالب‌های مختلف مالی، فناورانه ، تجربی، ملک و مستغلات و … می‌بایست ساماندهی گردند .

 • ارتقای بهره‌وری و ثروت آفرینی و کارآفرینی از ظرفیت‌های دانشی و فنی و اعتباری دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده‌ها، پژوهشکده‌ها، اساتید، فارغ‌التحصیلان و مؤسسات و نهادهای پیرامونی آن ، کمک به دانشگاه در شکل‌دهی آینده جامعه در قالب دانشگاه نسل چهارم و تسهیل فعالیت‌های دانشگاه در این مسیر با بهره‌گیری از سهولت فعالیت در قالب بخش خصوصی .

در قالب دست‌یابی به اهداف کلان فوق ارزش‌های محوری بنیاد به شرح ذیل تدوین گردیده است :

ارزش های محوری

 • صیانت از نام شریف با ازائه خدمات در کلاس جهانی
 • تقویت نظام نوآوری و نوآوری شبکه ای در کشور
 • اشاعه مفاهیم نوین علمی و فناوری در جغرافیای ملی و منطقه ای
 • بومی سازی علوم و فناوری های نوین
 • ارتقای علوم ، فرهنگ و ارزش های ملی و اسلامی
 • ارائه خدمات مورد نیاز دانشگاه و نهادهای پیرامونی آن
 • مشارکت در طرح ها و پروژه های دانش بنیان و مبتنی بر فناوری های پیشرفته
 • ایجاد اکو سیستم مناسب نوآوری و ثروت آفرینی و خلق محیط کسب و کار بی دغدغه برای صاحبان علم و فناوری
 • پاسخگویی به نیازهای جاری کشور در عرصه های تجاری سازی علم و فناوری
 • گفتمان سازی پیرامون برنامه ریزی پیشگستر و لزوم توجه به نیازهای آتی جامعه
 • جلب و هدایت کمک های مردمی و هدایای نیکوکاران به سمت و سوی تامین نیازهای دانشگاه