یکی از معضلات مبتلابه شرکت های دانش بنیاد و هایتک ، طراحی مدل کسب و کار و تجاری سازی محصولات، ورود آنها به بازارهای جهانی و بازاریابی محصولات ایشان می باشد . بنیاد شریف با بهره مندی از کادری مجرب در زمینه تجاری سازی فناوری های نوین امکان اتصال بنگاه ها و موسسات نیازمند به تجاری سازی محصولات ایشان را به بازارهای منطقه و جهان فراهم آورده است .

اتصال به شبکه گسترده تولید جهانی Global Production Network   و نیز زنجیره ارزش جهانی  Global Value Chain  یکی از نیازهای مهم کلیه موسسات دانش بنیان و هایتک است . دانشگاه صنعتی شریف به عنوان بستر رشد شرکت های دانش بنیان و فناور محور موسسات هایتک زیادی را پیرامون خود دارد که می توانند از این خدمات بنیاد  به نحو شایسته ای بهره مند گردند .