“افزایش سودآوری زنجیره های تامین با استفاده  از تکنیک های کاربردی لجستیکی”

مدرس: دکترمحمد رضا اکبری جوکار

شروع دوره: ۱آذر پنجشنبه ها از ساعت ۹ الی ۱۳

مدت دوره:۱۲ ساعت

هزینه ثبت نام: ۴٫۹۰۰٫۰۰۰ ریال

سیلابس دوره:

تکنیک های مدیریت زنجیره تامینخاستگاه مدیریت زنجیره تامین

جایگاه لجستیک در مدیریت زنجیره تامین

تکنیک های کاربردی لجستیکی:

Risk Pooling

Cross Docking

Transshipment

Quick Response

Continuous Replenishment

Vender Managed Inventory

N  Party Logistics

Postponement

Flow Decoupling

مخاطبین:

مدیران واحدهای صنعتی

کارشناسان مدیریت و مهندسی شاغل به کارعلاقمند به  بهبود روشهای تامین و توزیع مواد اولیه  و کالا

دانشجویان مدیریت و مهندسی علاقمند به امور مدیریتی واحدهای تولیدی و صنعتی