رویداد آموزشی یادگیری ماشینی

در این درس با مفاهیم یادگیری ماشینی به طور مفصل آشنا می‌شویم. همچنین پروژه‌های متعددی به صورت کامل از ۰ تا ۱۰۰ به شرکت‌کنندگان آموزش داده خواهد شد. در انتهای دوره شرکت‌کنندگان علاوه بر کتابخانه‌های Pandas، Numpy، و Sklearn به مفاهیم نظری یادگیری ماشینی تسلط پیدا می‌کنند.

تاریخ شروع دوره: ۸ آذر ۹۷

مدت دوره:۲۰ ساعت

زمان: روز های پنجشنبه و جمعه از ساعت ۸ الی ۱۳

هزینه ثبت نام: ۷٫۹۰۰٫۰۰۰ ریال

سرفصل های دوره:

  • مقدمه‌ای بر یادگیری ماشینی
  • یادگیری با نظارت، طبقه‌بندی با استفاده از الگوریتم KNN، روش‌های مختلف محاسبه فاصله، درخت تصمیم، مسئله تقریب تابع
  • یادگیری بی‌نظارت، خوشه‌بندی با استفاده از K-Means، خوشه‌بندی سلسله‌مراتبی
  • کاهش ابعاد، آشنایی با PCA، آشنایی با SVD
  • ماشین بردار پشتیبانی
  • نحوه ارزیابی مدل، مفهوم بیش‌برازش و زیربرازش
  • معیارهای ارزیابی، دقت، یادآوری، صحت، ROC، ماتریس برخورد