“آشنایی با فناوری big data”

مدرسین: دکتر مازیار گودرزی-مهندس نیما کاوند- مهندس حمید نصیری

تاریخ شروع دوره: ۷آذر ۹۷

زمان: چهارشنبه و پنجشنبه از ساعت ۱۴-۱۹

مدت دوره:۱۰ ساعت

هزینه ثبت نام: ۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

سرفصلهای کلی:

– معرفی ‌Big Data و ویژگی‌های آن

– نحوه ی ارزش آفرینی Big Data

– مثالهایی از کاربردهای موفق Big Data

– منابع تولید Big Data و ساختار داده‌های تولید شده

– نگرانی‌ها و چالش‌های اصلی در مواجهه با Big Data

– معرفی مدل‌های برنامه‌نویسی و پردازش توزیع شده

– آشنایی با چارچوبهای پردازش Big Data