رویداد آموزشی مدیریت فرایندهای کسب وکار (BPM)

مدرس: دکتر مهدی نجفی

تاریخ شروع دوره: ۸آذر

مدت دوره:۳۲ ساعت

زمان: روز های پنجشنبه از ساعت ۹-۱۳

هزینه ثبت نام: ۱۲٫۸۰۰٫۰۰۰ ریال

سرفصل های دوره:

 • کلیات فرایند و مدیریت فرایند کسب و کار
 • مفهوم فرایند
 • اهمیت فرایند در سازمان
 • مدیریت فرایندهای کسب و کار
 • چرخه مدیریت فرایند کسب و کار
 • شناسایی و تعریف فرایندهای سازمان
 • نحوه شناسایی فرایندهای سازمان
 • نحوه نامگذاری فرایندهای شناسایی شده
 • نحوه ارزیابی فرایندها
 • مدل بلوغ فرایندی
 • معماری فرایندهای سازمان
 • مدلسازی فرایندها
 • معرفی زبانهای مدلسازی فرایندها
 • آموزش زبان مدلسازی BPMN 2.0
 • اکتشاف فرایندها در سازمان
 • گامهای مرتبط با اکتشاف فرایند در سازمان
 • روشهای مرتبط با اکتشاف فرایند در سازمان
 • نحوه مدلسازی فرایند
 • سنجش کیفیت و صحت فرایندهای مدلشده
 • نکات تکمیلی مرتبط با مدلسازی فرایند
 • تحلیل فرایندهای سازمان
 • رویکردهای کیفی مرتبط با تحلیل عملکرد فرایند
 • رویکردهای کمی مرتبط با تحلیل عملکرد فرایند
 • پیاده سازی و مانیتورینگ فرایندهای سازمانی
 • معرفی BPMS ها و کارکردهای آنها در سازمان
 • آموزش مقدماتی یک BPMS