به منظور صیانت از اموال و دارایی های بنیاد و دانشگاه صنعتی شریف ، مدیریت مالی و سرمایه گذاری بنیاد  با هدف، تخصیص بهینه کمک های مردمی در پروژه ها و طرح های توسعه ای دانشگاه ،  بهره برداری بهینه از اموال و دارایی های دانشگاه و نیز جذب سرمایه گذار داخلی و خارجی برای پروژه های فناورانه و ملی خدمات مالی و سرمایه گذاری ارائه می دهد . این خدمات شامل موارد ذیل می شوند :

الف ) پاسخگویی به نیازهای دانشگاه و سایر متقاضیان در حوزه های مدیریت اموال، سهام و دارایی ها، مدیریت املاک و مستغلات،  جذب و هدایت سرمایه گذاری ها و دارایی های نقدی و غیرنقدی و ….

ب ) جلب و هدایت کمک های مالی خیرین و نیکوکاران و همچنین بنگاه ها، وابستگان و علاقمندان به دانشگاه شریف و فارغ التحصیلان داخل و خارج از کشور به سمت نیازهای توسعه ای دانشگاه . این کمک ها در قالب های مختلف مالی، فناورانه ، تجربی، ملک و مستغلات و …