• ارائه خدمات مشاوره تخصصی (کمک به عنوان داوطلب همیاری در جذب منابع و مددکاری) از سوی اساتید دانشگاه، فارغ التحصیلان، دانشجویان و اشخاص نیکوکار(حقیقی و حقوقی)