طرح احداث دانشکده مهندسی و علم مواد

ساختمان فعلی دانشکده مهندسی مواد در سال ۱۳۵۰ ساخته شده و فاقد فضای لازم جهت تامین نیازهای آموزشی و پژوهشی دانشکده مذکور است. در راستای نوسازی و تامین فضای آموزشی-پژوهشی مورد نیاز در زمینه مهندسی و علم مواد که یکی از حوزه­های مهم و راهبردی کشور به شمار می­رود و تقویت بنیه جوانان در این زمینه صنایع مختلفی را متاثر می­کند، احداث دانشکده جدید مهندسی و علم مواد در دستور کار دانشگاه قرار گرفته است. امید می رود این ساختمان که عملیات گودبرداری آن از سال ۱۳۹۵ در زمینی به مساحت ۳۲۰۰ مترمربع آغاز شده است، با کمک نیکوکاران محترم در زمانی کمتر از سه سال احداث شده و به بهره­برداری برسد.

مشخصات کلی طرح:

  • زیربنا: ۱۰٫۰۰۰ مترمربع
  • شروع قرار داد: ۱۱/۱۳۹۴
  • هزینه انجام شده: ۴۸ میلیارد ریال
  • اعتبار مورد نیاز برای تکمیل: ۲۰۰ میلیارد ریال

اقدامات انجام شده:

  • تملک ۱۰ دستگاه ازخانه های واقع درطرح توسعه (شمال دانشگاه)
  • تسطیح ۲۰ خانه و آماده سازی زمین
  • گود برداری، استحکام بخشی
  • در مرحله نصب اسکلت فلزی