طرح احداث پارکینگ طبقاتی

اشتغال حدود ۱۲۰۰ نفر اعضای هیات علمی و کارمندان در دانشگاه صنعتی شریف  بار سنگین تردد خودرو را به دانشگاه تحمیل کرده است. علیرغم تمامی اقدامات و کنترلهای انجام شده، روزانه بطور متوسط ۶۰۰ خودرو در دانشگاه توقف و نزدیک به هزار تردد انجام میشود. همچنین، بخشی از پژوهشگران و دانشجویان شاغل به پژوهش در دانشگاه با خودروی شخصی تردد میکنند که توقف خودروهای مذکور در معابر نزدیک به دانشگاه باعث مشکلات فراوانی شده است.

در راستای تبدیل دانشگاه صنعتی شریف به دانشگاه سبز، طرح احداث پارکینگ طبقاتی در زمینی به مساحت ۶٫۰۰۰ مترمربع در شمال دانشگاه مد نظر قرار دارد. با احداث پارکینگ مذکور، نه تنها تردد و توقف خودرو در سطح دانشگاه انجام نخواهد شد، بلکه کمک شایانی نیز به رفع مشکلات منطقه و نیز تامین نیاز پارکینگ مسافران خط ۲ مترو تهران نیز به عمل خواهد آمد.

مشخصات کلی طرح:

  • ظرفیت: ۱۰۷۵ دستگاه خودرو
  • زیر بنا: ۳۵٫۰۰۰ متر مربع در شش طبقه زیر همکف
  • برآورد منابع مالی مورد نیاز: ۴۵۰ میلیارد ریال


اقدامات انجام شده:

  • تخصیص زمین مورد نیاز
  • تدوین طرح اجرایی