طرح استادسرا و خوابگاه دانشجویان دکترای متاهل

پویایی یک دانشگاه به جریان پایدار ورود اعضای هیئت علمی و محققین جوان وابسته است. در طول پنج سال گذشته تعداد ۷۴ استاد جوان به جمع اعضای هیئت علمی دانشگاه اضافه شده­اند. برای این استادان که از معتبرترین دانشگاه­های جهان فارغ التحصیل شده و به کشور بازگشته­اند، دانشگاه باید حداقل نیازهای کار و امکانات رفاهی را فراهم کند. یکی از نیازهای ضروری استادان جوان در بدو ورود به کشور، تامین مسکن است. فراهم کردن امکان اسکان این عزیزان حتی بصورت موقت در چند سال اول استخدام، باعث تمرکز بیشتر ایشان در پروژه­های پژوهشی و انجام بهتر وظایف آموزشی می­شود. دانشگاه صنعتی شریف در نظر دارد تا به کمک نیکوکاران محترم یک مجمع مسکونی برای اعضای هیئت علمی جوان و نیز دانشجویان دکتری متاهل خود احداث کند. برای این منظور زمینی به مساحت ۱۲۰۰ مترمربع در منطقه پونک در نظر گرفته شده است.

مشخصات کلی طرح:

  • زیربنا: ۷٫۰۰۰ مترمربع
  • طرح احداث ۱۰ طبقه مسکونی شامل ۷۰ آپارتمان حدود ۱۰۰ متری
  • اعتبار مورد نیاز: ۱۵۰ میلیارد ریال

اقدامات انجام شده در دانشگاه:

  • تملک و تخصیص زمین
  • در مرحله کسب مجوزهای قانونی