طرح ایجاد مهمانسرای بین الملل دانشگاه

در سند راهبردی دانشگاه، افزایش سهم دانشجویان بین الملل به ۱۰ درصد جمعیت دانشجویی و اشتغال به تحصیل حدود ۱۲۰۰ دانشجوی بین المللی در دانشگاه، بعنوان یکی از چشم اندازهای اساسی در افق ۱۴۰۴ مطرح شده و تعداد اساتید مدعو بین المللی تا ۲۰۰ نفر در سال مد نظر قرار دارد. همچنین، طبق ابلاغ معاون اول محترم ریاست جمهوری، قرار گرفتن ۵ دانشگاه کشور در تراز بین المللی در بازه زمانی ۱۰ سال آینده مورد نظر است.

دانشگاه شریف در راستای توسعه همکاری­های بین المللی قصد دارد نسبت به احداث مهمانسرای بین الملل در زمینی به وسعت ۱۰۰۰ مترمربع در شمال دانشگاه اقدام کند. فضای مذکور جهت استقرار دانشجویان بین المللی دانشگاه و نیز اقامت استادان و همکاران بین المللی مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

مشخصات کلی طرح:

  • زیر بنا: ۶۰۰۰ مترمربع
  • برآورد هزینه مورد نیاز: ۱۲۰ میلیارد ریال


اقدامات انجام شده در دانشگاه:

  • تملک و تخصیص زمین
  • طراحی فاز یک توسط شرکت ناموران تقبل شده است.