بنیاد ؛آمادگی همکاری با کلیه نهادهای دولتی،عمومی و خصوصی داخلی و نهادهای بین‌المللی واجد شرایط را در قالب‌های زیر دارد:

  • تأمین مالی پروژه‌ها و طرح‌ها
  • تشکیل کنسرسیوم‌های مشارکتی
  • ارزیابی و نظارت
  • عامل چهارم نهادهای کارفرما
  • تأمین نیازهای آموزشی و مشاوره‌ای
  • اعطای کارگزاری جهت انجام خدمات بنیاد
  • برون سپاری فعالیت ها و پروژه ها