هوشمندسازی ساختمان­های دانشگاه

در راستای مدیریت بهینه مصارف آب، برق و گاز در تمامی ساختمان­های دانشگاه، هوشمندسازی ساختمان­های دانشگاه در دست اقدام است. استفاده از توان فنی دانشجویان و اعضای هیئت علمی در زمینه طراحی و ساخت از یک طرف و عدم استفاده از محصولات خارجی از طرف دیگر، از جمله معیارهای مدنظر در این طرح به شمار می­روند. تجربه مذکور برای نخستین بار در دانشگاه­های کشوراجرا خواهد بود.

با اجرای طرح مذکور صرفه جویی مصارف آب، برق و گاز به میزان سالانه ۲۰ درصد قابل حصول است. فارغ از اهمیت صرفه جویی در منابع مذکور و اهمیت پیشتازی دانشگاه در این زمینه، منافع حاصل از کاهش هزینه قبوض مرتبط برای دانشگاه سالانه حدود ۶ میلیارد ریال خواهد بود.

مشخصات کلی طرح

  • تعداد ساختمان­های هدف: ۴۰ ساختمان شامل دانشکده ها و خوابگاه­های دانشگاه
  • اعتبار مورد نیاز: ۴۰ میلیارد ریال (هر ساختمان بطور متوسط ۱ میلیارد ریال)

اقدامات انجام شده

  • تشکیل تیم طراحی و اجرا
  • توسعه وب سایت کنترل و نظارت
  • ایجاد طرح پایلوت در یک دانشکده