مرکز تحقیقات فناوریهای توانبخشی عصبی هوشمند جواد موفقیان

 • متراژ ساختمان: ۱۵۰۰ متر مربع
 • سال وقف: ۱۳۹۰، سال بهره برداری: ۱۳۹۲
 • نام خیر نیکوکار: دکتر جواد موفقیان

ساخت ساختمان خوابگاه دانشجویان تحصیلات تکمیلی دکتر مصلی نژاد

 • متراژ ساختمان: ۲۶۰۰ متر مربع
 • سال ساخت و بهره برداری: اواخر سال ۱۳۸۲ لغایت ۱۳۸۳
 • نام خیر نیکوکار: دکتر عباس مصلی نژاد

ساخت ساختمان مجموعه ورزش های آبی دانشگاه صنعتی شریف (اهدایی بنیاد فرهنگی مصلی نژاد)

 • متراژ ساختمان: ۵۲۵۰ متر مربع
 • سال ساخت و بهره برداری: اواخر سال ۱۳۸۴ لغایت ۱۳۸۹
 • نام خیر نیکوکار: دکتر عباس مصلی نژاد

ساخت و تجهیز سالن کیمیا دانشکده شیمی

 • سال ساخت و بهره برداری: اواخر سال ۱۳۹۴ لغایت ۱۳۹۵
 • نام خیر نیکوکار: مرحوم دکتر علی محمد سعیدی

فراهم سازی تجهیزات مختلف آزمایشگاه های دانشکده مهندسی برق

 • نام خیر نیکوکار: مهندس جمشید بردبار

توسعه فیزیکی طبقه هفتم دانشکده مهندسی برق

 • سال ساخت و بهره برداری: ۱۳۹۵
 • نام خیر نیکوکار: آقای مهندس غلامرضا بهاری

مشارکت در ساخت آمفی تئاتر دانشکده مهندسی کامپیوتر

 • سال ساخت : ۱۳۹۴
 • نام خیر نیکوکار: خانواده شادوران دکتر گل افشانی

تجهیز عمومی آزمایشگاه اصول الکترونیک دانشکده مهندسی برق

 • نام خیر نیکوکار: مهندس حمید کشاورز

احداث و تجهیز کتابخانه عبدالسلام دانشکده فیزیک

 • سال ساخت و بهره برداری: ۱۳۹۰
 • نام خیر نیکوکار: مهندس محمد صادق میثمی وکیل