احداث آمفی تئاتر دانشکده مدیریت و اقتصاد با ظرفیت ۵۰۰ نفر

همانطور که در بخش قبل اشاره شد، در حال حاضر، بزرگترین و مهم­ترین آمفی تئاتر دانشگاه صنعتی شریف، آمفی تئاتر جابر بن حیان در دانشکده شیمی با ظرفیت ۲۵۰ نفر است. این در حالی است که دو آمفی تئاتر نیمه کاره با ظرفیت­های ۳۳۰ و ۵۰۰ نفر در دانشگاه وجود دارد.

آمفی تئاتر دانشکده مدیریت و اقتصاد با ظرفیت ۵۰۰ نفر یکی از این دو طرح است؛ که تنها سیستم صوتی آن باقیمانده است و با حمایت نیکوکاران در مدتی کمتر از سه ماه می­تواند آماده بهره­برداری شود.

مشخصات کلی طرح

  • شروع عملیات اجرایی:۱۳۹۵/۰۳
  • در انتظار نصب تجهیزات صوتی
  • اعتبار مورد نیاز جهت تکمیل: ۷ میلیارد ریال

 اقدامات انجام شده

  • انجام اصلاحات عمرانی
  • تکمیل سیستم تهویه
  • نصب صندلی و تزئینات داخلی