دانشگاه صنعتی شریف مرکز جذب بهترین استعدادهای جوان کشور است. تمام دارندگان مدال های المپیاد جهانی و رتبه های بالا در آزمون سراسری دانشگاه صنعتی شریف را برای تحصیل انتخاب می کنند. فارغ التحصیلان این دانشگاه در سطح ملی و نیز در دانشگاه های تراز اول دنیا به خوبی درخشیده اند و نام دانشگاه صنعتی شریف را موجب افتخار و سربلندی کشور نموده اند.جذب بهترین استعدادهای، از نظر تربیت نیروهای نخبه جامعه و کمک به حل مسائل اساسی کشور و پیشبرد مرزهای دانش مسئولیتی فراتر از دستاوردهای گذشته بر عهده دانشگاه صنعتی شریف و جامعه امروز ایران میگذارد. طبعاً انجام این مسئولیت نیازمند منابع مادی و پشتیبانی های معنوی است. علیرغم عملکرد درخشان ۵۰ سال گذشته، دانشگاه صنعتی شریف با چالشهایی از جمله چالش کمبود شدید منابع مالی در آینده مواجه است. کاهش بودجه سرانه دریافتی از دولت موجب فقر دانشگاه برای تامین و تجهیز آزمایشگاه ها، نگهداری امکانات و تاسیسات، تامین اساتید و دانشجویان شده و همه این عوامل آینده این دانشگاه و دانشجویان مستعد آن را به مخاطره انداخته است.
برای نگهداری و ارتقاء کیفیت آموزش استعدادهای ایران در شریف باید منابع مالی این دانشگاه توسط آنهایی که برای آینده ایران و تربیت جوانان با استعداد آن احساس مسئولیت می کنند تامین و تقویت شود. بدون کمک حامیانی که موجب تقویت منابع مالی و امکانات آموزشی و عمومی آن شوند، نسل ما مسئولیت خود را برای تربیت نخبگان نسل بعدی به خوبی انجام نداده است. حامیان دانشگاه صنعتی شریف با هدف انجام مسئولیت انسانی و اجتماعی خود برای فراهم سازی و تقویت شرایط تربیت نخبگان آینده کشور از دانشگاه حمایت می کنند. دانشگاه نیز به منظور قدردانی از آنها و همچنین به منظور توسعه فرهنگ انجام مسئولیت های اجتماعی و کمک به آموزش بهتر نسل بعدی ایران زمین، به طرق مختلف از حامیان قدردانی خواهد کرد.

اسامی حامیان دانشگاه و نوع حمایت آنها در لیست حامیان دانشگاه هر ساله درج و اعلام می شود. این لیست با گذر زمان طولانی تر شده ولی نام حامیان در این لیست همواره باقی خواهد ماند تا دانشگاه نام حامیان خود را در تاریخ برای نسل های آینده ثبت کند. همچنین ساختمانها و امکاناتی که توسط حامیان ایجاد می شود به نام آنان و یا نامی که آنها بخواهند نام گذاری خواهد شد.

بنیادشریف به عنوان نهاد حامی دانشگاه صنعتی شریف ساز کار مناسب را برای کمک خیرین، واقفین و نیکوکاران فراهم آورده تا با مشاهده شفاف و مستقیم نحوه هزینه کمک های اهدایی و یا نحوه بهره برداری از موقوفات در قالب سیاست اتاق شیشه ای، تأثیر هرچه بیشتر این کمک­ ها برای دستیابی دانشگاه به اهداف عالیه توسعه­ای آن یاری رساند. بنیادشریف معتقد به ایجاد نهضت کمک نیکوکاران به دانشگاه و علم و فن­آوری می­ باشد. انواع و نحوه تخصیص کمک ها و فرایند ارائه و دریافت کمک ها به شرح ذیل می باشد.