تشکیل صندوق ویژه حمایت از دانش پذیران دوره های کارآفرینی

تفاهم نامه سه جانبه تشکیل صندوق ویژه حمایت از دانش پذیران دوره های کارآفرینی میان بنیاد شریف، دانشکده مدیریت و اقتصاد و دفتر آموزش های آزاد دانشگاه صنعتی شریف منعقد گردید.

به گزارش روابط عمومی بنیاد شریف، دانشکده مدیریت و اقتصاد، بنیاد شریف و دفتر آموزش های آزاد دانشگاه صنعتی شریف در راستای حمایت از متقاضیان شرکت در دوره های کارآفرینی این دانشگاه تفاهم نامه سه جانبه منعقد کردند.

بر اساس این تفاهم نامه، صندوق ویژه حمایت از دانش پذیران دوره های کارآفرینی با هدف ارائه تسهیلات و کمک های مالی به متقاضیان دوره تشکیل خواهد شد.

همکاری سه جانبه بمنظور هدایت کمک های مردمی به بنیاد شریف، تلاش بمنظور ایجاد اکوسیستم مناسب و هدایت سرمایه های موجود در کشور جهت ارتقاء کارآفرینی با استفاده از ظرفیت های جاری از دیگر موضوعات این تفاهم نامه است.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید