روز احسان و نیکوکاری گرامی باد

نباشد همی نیک و بد پایدار
همان به که نیکی بود یادگار
فردوسی

چهاردهم اسفند، روز احسان و نیکوکاری گرامی باد

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید