دانشگاه صنعتی شریف، برترین دانشگاه صنعتی کشور در رتبه بندی وبومتریکس ۲۰۱۹

در نظام رتبه بندی جهانی وبومتریکس سال ۲۰۱۹، دانشگاه صنعتی شریف رتبه ی اول دانشگاههای صنعتی و رتبه سوم دانشگاه‌های کشور را به خود اختصاص داد.

به گزارش روابط عمومی؛ دانشگاه صنعتی شریف در تازه ترین رتبه‌بندی جهانی وبومتریکس ۲۰۱۹، رتبه سوم دانشگاههای کشور و رتبه نخست دانشگاههای صنعتی را به خود اختصاص داده است.
همچنین در رتبه بندی US News 2019، دانشگاه صنعتی شریف رتبه نخست دانشگاه های فنی- مهندسی کشور و رتبه ی ۹۴ قاره ی آسیا را کسب نموده است.
در رتبه بندی دانشگاهی Round 2019 (که توسط آژانس رتبه بندی RUR ارائه می شود) نیز، دانشگاه شریف توانسته است رتبه دوم کشور و رتبه نخست دانشگاه های فنی – مهندسی کشور را کسب و در رتبه ۲۹۹ دانشگاههای دنیا قرار گیرد.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید